Om Dao

 DAO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanAvl DAO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

 

 • varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
 • medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
 • bidrage til rådgivning om opformering
 • holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
 • informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DAO's holdninger
 • skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne


DAO har forhandlingsretten, -pligten og –ansvaret på vegne af alle DanAvl opformerings-besætninger overfor:

 

 • Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (VSP)
 • DanAvl-Omsætterne, inkl. KS-Stationerne
 • Dansk Svineavl
 • Andre organisationer
 • Myndigheder

 

DAO fungerer på grundlag at: ”Vedtægter for DAO – DanAvl Opformering”.

 

HVEM SIDDER I DAO-BESTYRELSEN?

DAO har en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen under DAO-Årsmødet i foråret.

 

 


  

Bjarne Larsen

 

FUGDAL

Fugdalvej 8

7250 Hejnsvig

 

Formand

Frit valgt

 

 

Tlf: 75 33 58 34
Mobil:

20 33 58 34

Fax: 75 33 65 12

E-mail:

 

fugdal@fugdal.dk

 

 

Birgitte Natorp

 

MARIENBORG OPFORMERING

Marienborg Allé 3 Marienborg

4780 Stege

 

Næstformand
Østlige Øer

 

 

Tlf: 55 81 60 20
Mobil:

40 75 60 20

Fax: 55 81 62 23

E-mail:
birgitte.natorp@marienborg.dk

 

 

Jesper M. Rasmussen

ØRNDRUP HOVEDGAARD

Ørndrupvej 26

9640 Farsø

 

Nordjylland

 

 

 

 

Tlf: 98 66 36 96
Mobil:

20 14 46 04


E-mail:
monk1@dlgpost.dk

 

 

Poul M. Mathiasen

 

GABØL NØRREGAARD

Møllevej 21, Gabøl

6500 Vojens

 

Fyn/Sønderjylland

 

 

 

Tlf: 74 87 17 78
Mobil:

40 98 54 48

Fax: 74 87 15 78

E-mail:
poul@gabol-norregaard.dk

 

 

Jens Otto Pedersen

 

LØGAGER

Hedehusevej 16, Løgager

 

Frit valgt

 

 

 

 

Tlf: 86 86 91 53
Mobil:

40 54 91 53

Fax: 86 86 91 53

E-mail:
logager@post.tele.dk

 

 

Jette N. Villumsen

 

BALSHØJ I/S

Balshøje 1

8530 Hjortshøj

 

Midtjylland

 

 

 

Tlf: 86 99 94 08
Mobil:

40 44 55 96

Fax: 86 99 91 31

E-mail:
mailto:bjette@post12.tele.dk

 

 

Lars Jakobsen

 

NØRREDAL
Klosterhedevej 32 Fousing

7600 Struer

 

Frit valgt

 

Tlf: 97 86 50 58
Mobil:

21 74 45 58

Fax: 97 86 50 78

E-mail:
Jakobsen@noerredal.dk

 

 

Karsten Ambrosen

 

Karetmagervej 9 

7000 Fredericia

 

Sekretær

 

 


 

Tlf: 64 40 04 46

 


E-mail:
info@danavlopformering.dk

 

 

Bestyrelsen arbejder på grundlag af ”Forretningsorden for bestyrelsen for DAO – DanAvl Opformering”.

 

 

HVORDAN ØVER DAO INDFLYDELSE

DAO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor DanAvl med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

 

Gruppe Repræsentanter

 

 

 

 

DAO-formandskabet

Bjarne Larsen

Birgitte Natorp

 


 

 

DAO-forretningsudvalget

Bjarne Larsen

Birgitte Natorp
Karsten Ambrosen

 


 

DAO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor Dan-Avl med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

 

 

 

Organisation DAO- Repræsentanter

 

 


 

SamarbejdsUdvalget (SU)

 

 

SU består af repræsentanter for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Dansk Svineavl og DAO. SU behandler emner vedr. avls- og opformeringsarbejdet indenfor DanAvl. Beslutningerne træffes i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Bjarne Larsen

Birgitte Natorp
Karsten Ambrosen 

 

 

 

 


 

DanAvl Udvalget (DAU)

 

 

 

DAU består af repræsentanter for samtlige parter i DanAvl

DAU fastlægger og finansierer den fælles, overordnede markedsføring af DanAvl samt de fælles, overordnede retningsliner for salg og eksport af DanAvl-gener.

Bjarne Larsen

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SPF-DK-Udvalget (SDU)

 

 

SDU består af 4 brugerrepræsentanter, herunder én DAO-repræsentant, samt formand og direktør for SPF-Danmark P/S.

 

SDU er sparringspartner for SPF-Bestyrelsen og bindeled mellem SPF-Danmark og dets brugere/kunder. SDU kan afgive indstillinger til SPF-Bestyrelsen.

Bjarne Larsen

 

 

 


 

SPF-Samarbejdsudvalget (SSU)

 

 

SSU består af repræsentanter for SPF-Danmark P/S, Dansk Svineavl og DAO.

 

SSU behandler emner vedr. markedsføring, omsætning og transport af avlssvin SSU kan afgive indstillinger til SPF-bestyrelsen.

Hele DAO-bestyrelsen

 

 

 

 


 

 

SPF-SuS-Udvalget (SuSU)

 

 

SuSU består af 9 repræsentanter for SuS' samarbejdspartnere, herunder én DAO-repræsentant, samt SPF-Danmarks formand og den ansvarlige direktør fra Videncenter for Svineproduktion (VSP).

 

SuSU har til formål at behandle at behandle forhold, der henhører under SuS' formål. SuSU har beslutningskompetence indenfor rammer udstukket af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Bjarne Larsen

 

 

 

  

 

HVAD SKER DER I DAO

DAO-Årsmødet

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afvikles ved DAO-Årsmødet, som hvert år holdes inden udgangen af marts måned.

 

I Årsmødet deltager DAO-medlemmer (evt. repræsenteret med flere personer) samt en række indbudte gæster, herunder samarbejdspartnere og pressefolk.

 

 

DAO-generalforsamlingen

Vigtigste programpunkt på Årsmødet er DAO-generalforsamlingen,

hvor:

 • bestyrelsen aflægger beretning,
 • væsentlige forslag behandles,
 • valg til bestyrelse og revision foregår.

(Den faste dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Vedtægterne.)

 

 

Jubilæer

Under Årsmødet markeres eventuelle jubilæer i medlemskredsen bl.a. med indlæg fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

 

 

Uddeling af priser

Desuden kåres:

 

 • Årets DanAvl Leverandør
  En avls- eller opformeringsbesætning i DanAvl, som i særlig grad har markeret sig ved at levere kvalitetsdyr og yde en optimal kundeservice. Prisen uddeles i samarbejde med SPF-Selskabet.
 • Årets DanAvl L-opformeringsbesætning
  Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Landracesøer - udpeget af Avlsafdelingen.
  Prisen er en vandrepokal, der bliver ejendom efter 3 sejre.
 • Årets DanAvl Y-opformeringsbesætning
  Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Yorkshiresøer - udpeget af Avlsafdelingen.
  Prisen er en vandrepokal, der bliver ejendom efter 3 sejre.

Resumé af DAO-Årsmødet

Der udarbejdes resumé af Årsmødet. Medlemmerne har adgang til resuméet på DAO's hjemmeside.

 

 

 

DAO-MEDLEMSMØDER

Foreningen afholder medlemsmøder efter behov. Dog afholdes mindst ét medlemsmøde om året i oktober kvartal. Medlemsmøderne omfatter kun deltagere fra medlemsbesætningerne og enkelte specielt indbudte indledere.

 

Ved møderne får deltagerne mulighed for at diskutere og forholde sig til aktuelle faglige, kommercielle og politiske emner af betydning for opformeringsbesætninger i DanAvl.

 

Der udarbejdes referat af medlemsmøder, som tilsendes alle DAO-

medlemmer enten pr. post eller via e-mail. Desuden lægges uddrag af referatet på denne hjemmeside.

 

 

DAO-MEDLEMSINFORMATION

DAO-medlemmerne holdes løbende informeret om nyheder, begivenheder eller forhold af betydning for opformeringsbesætninger i DanAvl. Informationen sker via skriftlige meddelelser og via denne hjemmeside.

 

Når der kommer væsentligt nyt på hjemmesiden, vil medlemmerne modtage et advis herom via e-mail.

Aktuelt

 

DAO-Medlemsmøde 2016

Medlemsmødet afholdes tirsdag den 15. november 2016 i Landbrugets Hus, Erhvervsbyvej 13, Horsens

 

 

 

DAO-Årsmøde 2017

DAO-Årsmøde 2017 afholdes fredag den 3. marts 2017 på Hotel Marselis, Århus

 

 

Se seneste nyt fra DAO under INFO & NYHEDER

 

 

Emner der ønskes behandlet af DAO-Bestyrelsen kan sendes til info@danavlopformering.dk