Om DBO

DBO har forhandlingsretten, -pligten og ansvaret på vegne af alle DanBred opformeringsbesætninger overfor:

 • Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS)
 • DanBred P/S
 • Dansk Svineavl
 • Andre organisationer
 • Myndigheder​​

​​DBO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanBred. DBO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

 • varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
 • medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
 • bidrage til rådgivning om opformering
 • holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
 • informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DBO's holdninger
 • skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

Hvordan øver DBO indflydelse?

DBO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor DanBred med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

DBO-formandskabet

- Bjarne Larsen

- Lars Jakobsen

​DBO-forretningsudvalget

- Bjarne Larsen

- Lars Jakobsen

- Kasper Gade Panduro

DanBred SamarbejdsUdvalget (DSU)

​DSU består af repræsentanter for DanBred P/S, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Dansk Svineavl og DBO. DSU behandler emner vedr. avls- og opformeringsarbejdet indenfor DanBred.

DBO- Repræsentanter

- Bjarne Larsen

- Lars Jakobsen

- Kasper Gade Panduro

SPF-SuS-Udvalget (SuSU)

​​SuSU består af 9 repræsentanter for SPF-SundhedStyringens samarbejdspartnere, herunder én DBO-repræsentant. SuSU har til formål at behandle at behandle forhold, der henhører under SuS' formål. SuSU har beslutningskompetence indenfor rammer udstukket af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

DBO- Repræsentanter

- Bjarne Larsen

Hvad sker der i DBO

DBO-Årsmødet

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afvikles ved DBO-Årsmødet, som hvert år holdes inden udgangen af marts måned.


På Årsmødet deltager DBO-medlemmer (evt. repræsenteret med flere personer) samt en række indbudte gæster, herunder samarbejdspartnere og pressefolk.

DBO-generalforsamlingen
Vigtigste programpunkt på Årsmødet er DBO-generalforsamlingen,
hvor:

 • bestyrelsen aflægger beretning,
 • væsentlige forslag behandles,
 • valg til bestyrelse og revision foregår.

(Den faste dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Vedtægterne.)

Jubilæer
Under Årsmødet markeres eventuelle jubilæer i medlemskredsen bl.a. med indlæg fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

​Uddeling af priser

Desuden kåres:

 • Årets DanBred Leverandør
  En avls- eller opformeringsbesætning i DanBred, som i særlig grad har markeret sig ved at levere kvalitetsdyr og yde en optimal kundeservice. Prisen uddeles i samarbejde med DanBred P/S.

 • Årets DanBred L-opformeringsbesætning. Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Landracesøer - udpeget af Avlsafdelingen.
 • Årets DanBred Y-opformeringsbesætning
Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Yorkshiresøer - udpeget af Avlsafdelingen.

Resumé af DBO-Årsmødet

Der udarbejdes resumé af Årsmødet. Medlemmerne har adgang til resuméet på DBO's hjemmeside.

DBO-MEDLEMSMØDER

Foreningen afholder medlemsmøder efter behov. Dog afholdes mindst ét medlemsmøde om året i oktober kvartal. Medlemsmøderne omfatter kun deltagere fra medlemsbesætningerne og enkelte specielt indbudte indledere.

Ved møderne får deltagerne mulighed for at diskutere og forholde sig til aktuelle faglige, kommercielle og politiske emner af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred.

Der udarbejdes referat af medlemsmøder, som tilsendes alle DBO-

medlemmer. Desuden lægges uddrag af referatet på denne hjemmeside.

DBO-MEDLEMSINFORMATION

DBO-medlemmerne holdes løbende informeret om nyheder, begivenheder eller forhold af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred. Informationen sker via skriftlige meddelelser og via denne hjemmeside.

Når der kommer væsentligt nyt på hjemmesiden, vil medlemmerne modtage et advis herom via e-mail.

Varetaget DanBred Opformeringers interesser siden 1992

en del af Danmarks førende svineavlssystem

Vi er en del af SPF-SuS-Udvalget

DanBred Opformering

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Klik her for rutevejledning

CVR: 16178101

Kontakt os

Telefon: 64 40 04 46

E-mail: info@danbredopformering.dk

Stil dine spørgsmål til os.

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 - 15:30
​Lørdag og søndag: lukket